Uchwała Nr XVI/97/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym – nagroda Wójta Gminy Brzozie, formy oraz trybu postępowania w sprawach jej udzielania.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI
  • Data podjęcia (podpisania) 27.10.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 08.11.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.3840
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3840
  • Nr aktu prawnego XVI/97/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym - nagroda Wójta Gminy Brzozie, formy oraz trybu postępowania w sprawach jej udzielania.
  • Podstawa prawna wydania art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 i z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668 i poz. 1010) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian