Uchwała Nr XVI/100/2016 w sprawie stawek podatku od środków transportowych

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI
  • Data podjęcia (podpisania) 27.10.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2017
  • Data wejścia w życie 01.01.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 08.11.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.3842
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3842
  • Nr aktu prawnego XVI/100/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie stawek podatku od środków transportowych
  • Podstawa prawna wydania art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 /, art. 10 i art. 12 b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 716 / oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2016r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017r./ M. P z 2016 poz. 779/ i Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2016r.M.P. poz. 979 w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017r.
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian