Zarządzenia Wójta – 2020

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.06.2021 ZARZĄDZENIE Nr 95/2020 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 46/17 Wójta Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Brzoziu Szczegóły
Akty prawne 22.06.2021 ZARZĄDZENIE NR 73B/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 12 października 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brzozie Szczegóły
Akty prawne 07.05.2021 ZARZĄDZENIE NR 94/2020 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Brzozie Szczegóły
Akty prawne 19.03.2021 ZARZĄDZENIE NR 93/2020 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika do obsługi systemu Centralnej Ewidencji i lnformacji o Działalności Gospodarczej Szczegóły
Akty prawne 19.03.2021 ZARZĄDZENIE NR 92/2020 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika do obsługi systemu Centralnej Ewidencji i lnformacji o Działalności Gospodarczej Szczegóły
Akty prawne 19.03.2021 ZARZĄDZENIE NR 91/2020 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brzoziu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów i pism Szczegóły
Akty prawne 03.03.2021 ZARZĄDZENIE Nr 62/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brzozie Szczegóły
Akty prawne 08.12.2020 Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 07.12.2020 ZARZĄDZENIE Nr 83/2020 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 18 listopada 2020 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XII/80/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 04.12.2020 Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Brzozie w zamian za święto przypadające w sobotę Szczegóły