Zarządzenia Wójta – 2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE Nr 51/2018 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 28 grudnia 2018 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 29 października 2018 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE Nr 36/2018 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 7 września 2018 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 13 sierpnia 2018 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE Nr 31/2018 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 10 lipca 2018 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 29/2018 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 29 czerwca 2018r. zmieniające Uchwałę Nr XXV/155/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2018–2026 Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE Nr 22A/2018 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 15 czerwca 2018 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 22.01.2019 ZARZĄDZENIE Nr 50/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Akty prawne 22.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 49/2018 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: opracowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Brzozie na czas wojny Szczegóły
Akty prawne 22.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 48/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) Szczegóły