Zarządzenia Wójta – 2016

Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.01.2017 Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 28.12.2016 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 12.12.2016 Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 31.08.2016 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie gminy Brzozie Szczegóły
Akty prawne 08.12.2016 Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 05.12.2016 r. w sprawie powołania Komitetu Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) Szczegóły
Akty prawne 08.12.2016 Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 07.12.2016 r. dotyczy: zmian Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 24.11.2016 r. dotyczy : zmian Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 14.11.2016 r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Brzozie na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 14.11.2016 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy BrZoZie na lata 2017 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 14.11.2016 Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 14.11.2016 r. w sprawie rozformowania formacji obrony cywilnej oraz w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania Szczegóły
Akty prawne 07.11.2016 Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 02.11.2016 r. w sprawie: powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy Zdrowotnej nauczycielom. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2016 Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 10.10.2016 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej Szczegóły