Uchwały Rady Gminy – 2019

Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.02.2020 UCHWAŁA NR XII/81/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 25.02.2020 UCHWAŁA NR VIII/61/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 27 czerwca 2019 r w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 25.02.2020 UCHWAŁA Nr VIII/60/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników Szczegóły
Akty prawne 25.02.2020 UCHWAŁA NR VII/54/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 30 maja 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzozie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018. Szczegóły
Akty prawne 25.02.2020 UCHWAŁA NR VII/53/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2018 rok. Szczegóły
Akty prawne 25.02.2020 UCHWAŁA NR VII/52/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Brzozie Szczegóły
Akty prawne 24.02.2020 UCHWAŁA NR XII/80/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 24.02.2020 UCHWAŁA NR XII/79/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2020–2028 Szczegóły
Akty prawne 24.02.2020 UCHWAŁA NR XII/78/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 24.02.2020 UCHWAŁA NR XI/77/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Brzozie Szczegóły