Uchwały Rady Gminy – 2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.02.2020 UCHWAŁA Nr III/20/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Brzozie Szczegóły
Akty prawne 26.02.2020 UCHWAŁA Nr III/13/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego „Wodociągi Gminne w Brzoziu” z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Brzozie Szczegóły
Akty prawne 26.02.2020 Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Brzozie Szczegóły
Akty prawne 26.02.2020 UCHWAŁA NR III/11/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wytypowania przedstawicieli Gminy Brzozie do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy Szczegóły
Akty prawne 26.02.2020 UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Brzozie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”. Szczegóły
Akty prawne 26.02.2020 UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Szczegóły
Akty prawne 26.02.2020 UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Akty prawne 26.02.2020 UCHWAŁA NR I /1/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 UCHWAŁA NR XXXI/188/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 UCHWAŁA NR XXX/187/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Brzozie Szczegóły