Uchwały Rady Gminy – 2016

Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.01.2017 Uchwała Nr XVII/105/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 Uchwała Nr XVII/104/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2017–2023 Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 Uchwała Nr XVII/103/2016 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 Uchwała Nr XVII/101/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 28.12.2016 Uchwała Nr XVII/102/2016 zmieniająca Uchwałę Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 25.11.2016 Uchwała Nr XVI/100/2016 w sprawie stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 Uchwała Nr XVI/99/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 Uchwała Nr XVI/98/2016 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzozie na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 Uchwała Nr XVI/97/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym – nagroda Wójta Gminy Brzozie, formy oraz trybu postępowania w sprawach jej udzielania. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 Uchwała Nr XVI/93/2016 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zamieszkania posiadały na terenie Gminy Brzozie Szczegóły