Ochrona Danych Osobowych

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.10.2018 Klauzula informacyjna dla Klientów Urzędu Gminy w Brzoziu dotycząca ochrony danych osobowych Szczegóły
Artykuł 16.10.2018 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Szczegóły
Artykuł 16.10.2018 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Szczegóły
Artykuł 16.10.2018 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Szczegóły