Zamówienia publiczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.03.2021 [Rozstrzygnięte] ZAPYTANIE OFERTOWE NR GOPS.331.10.2021 z dnia 03.03.2021 r. na zadanie pn.: Ubezpieczenie NNW uczestników projektu „Klub Seniora w Gminie Brzozie” Szczegóły
Artykuł 18.02.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 lutego 2021 r. na zadanie pn: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Brzozie [GOPS:331.9.2021] Szczegóły
Artykuł 12.02.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE NR GOPS.331.8.2021 z dnia 12.02.2021 r. na zadanie pn.: Zakup i dostawa biurek i foteli biurowych w ramach realizacji projektu „Klub Seniora w Gminie Brzozie” [GOPS.331.8.2021] Szczegóły
Artykuł 12.02.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE NR GOPS.331.7.2021 z dnia 12.02.2021 r. na zadanie pn.: Zakup i dostawa 5 zestawów komputerowych w ramach realizacji projektu „Klub Seniora w Gminie Brzozie” [GOPS331.7.2021] Szczegóły
Artykuł 11.02.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE NR GOPS.331.6.2021 z dnia 11.02.2021 r. na zadanie pn.: Zakup i dostawa wyposażenia sali rehabilitacyjno-ruchowej w ramach realizacji projektu „Klub Seniora w Gminie Brzozie” [GOPS.331.6.2021] Szczegóły
Artykuł 10.02.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE NR GOPS.331.5.2021 z dnia 10.02.2021 r. na zadanie pn.: Zakup, dostawa i montaż mobilnej sauny zewnętrznej, balii do schładzania i beczki z gorącą wodą w ramach realizacji projektu „Klub Seniora w Gminie Brzozie” [GOPS.331.5.2021] Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 [Unieważnione] ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03 lutego 2021 r. na zadanie pn: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Brzozie [GOPS.331.4.2021] Szczegóły
Artykuł 21.01.2021 [Rozstrzygnięte] ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.01.2021r. na zadanie pn.: Zakup i dostawa artykułów chemicznych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu [GOPS.331.2.2021] Szczegóły
Artykuł 21.01.2021 [Rozstrzygnięte] ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.01.2021 r. na zadanie pn.: Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu [GOPS.331.3.2021] Szczegóły
Artykuł 07.12.2020 [Rozstrzygnięte] ZAPYTANIE OFERTOWE na: przygotowanie, dostawa posiłków obiadowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Brzozie na okres od 18.01.2021r. do 31.12.2021 r. [GOPS.331.3.2020] Szczegóły