Budżet Gminy – 2020

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.12.2020 ZARZĄDZENIE Nr 83/2020 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 18 listopada 2020 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XII/80/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 09.10.2020 ZARZĄDZENIE NR 70/2020 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 1 października 2020 r. dotyczy : zmian Uchwały Nr XII/80/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 09.10.2020 UCHWAŁA NR XVII/117/2020 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 29 września 2020r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/79/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2020–2028 Szczegóły
Akty prawne 07.10.2020 UCHWAŁA nr XVII/116/2020 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 29.09.2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/80/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminy Brzozie na rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 ZARZĄDZENIE Nr 67/2020 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 1 września 2020 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XII/80/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 31.08.2020 ZARZĄDZENIE NR 64/2020 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzozie, informacj o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku. Szczegóły
Akty prawne 24.08.2020 ZARZĄDZENIE Nr 61/2020 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 13 sierpnia 2020 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XII/80/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 08.07.2020 UCHWAŁA NR XVI/107/2020 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 25 czerwca 2020r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/79/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2020–2028 Szczegóły
Akty prawne 03.07.2020 UCHWAŁA NR XVI/109/2020 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 03.07.2020 UCHWAŁA NR XVI/106/2020 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 25 czerwca 2020r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/80/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2020 Szczegóły