Aktualności

Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.06.2021 ZARZĄDZENIE Nr 95/2020 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 46/17 Wójta Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Brzoziu Szczegóły
Akty prawne 23.06.2021 ZARZĄDZENIE NR 37/2021 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jajkowie Szczegóły
Artykuł 23.06.2021 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jajkowie Szczegóły
Artykuł 22.06.2021 Od 23 czerwca 2021 r. rachmistrzowie rozpoczynają wywiady bezpośrednie Szczegóły
Akty prawne 22.06.2021 ZARZĄDZENIE NR 16/2021 Wójta Gminy Brzozie z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brzozie Szczegóły
Akty prawne 22.06.2021 ZARZĄDZENIE NR 73B/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 12 października 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brzozie Szczegóły
Akty prawne 22.06.2021 UCHWAŁA NR XXIII/168/2021 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzozie absolutorium z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 22.06.2021 UCHWAŁA NR XXIII/167/2021 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 16 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzozie za rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2021 UCHWAŁA NR XXIII/166/2021 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzozie wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 22.06.2021 UCHWAŁA NR XXIII/165/2021 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brzozie w roku szkolnym 2021/2022 Szczegóły
« 1 2 3 117 118 »