Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Potwierdzanie Profilu Zaufanego

Wydział:
Referat Organizacyjny, Referat Inwestycji i Rozwoju
Termin załatwienia:
Sprawę załatwisz podczas jednej wizyty w Urzędzie
Osoba kontaktowa:
Marcjan Biegaj, Katarzyna Sokalska
Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy Brzozie, 87-313 Brzozie 50, pok. nr 9
Telefon kontaktowy:
+48 56 49 129 14
Miejsce odbioru:
Urząd Gminy Brzozie, 87-313 Brzozie 50
Wymagane dokumenty:
1. Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu.
Opłaty:
Brak opłat.
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.
Uwagi:
Wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego złóż za pośrednictwem ePUAP w dowolnym dla Ciebie czasie, a następnie w ciągu 14 dni kalendarzowych zgłoś się w wybranym przez Ciebie punkcie potwierdzającym lub jeśli masz podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem potwierdź sobie samodzielnie swój profil zaufany.

Profil zaufany jest ważny przez trzy lata. Możesz go samodzielnie przedłużyć o kolejne trzy lata poprzez podpisanie go (przed upływem jego ważności) własnym profilem zaufanym lub złożyć za pośrednictwem ePUAP elektroniczny wniosek o przedłużenie ważności profilu zaufanego i zgłosić się w ciągu 14 dni od daty jego złożenia do dowolnego punktu potwierdzającego.

Jeśli chcesz unieważnić swój profil zaufany złóż za pośrednictwem ePUAP wniosek w dowolnym dla Ciebie czasie, a następnie w ciągu 14 dni kalendarzowych zgłoś się w wybranym przez Ciebie punkcie potwierdzającym lub samodzielnie unieważnij swój profil przez ePUAP.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/profilzaufany
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565)

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2016 poz. 1579)

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego, wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2020 poz. 1194)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego