Zarządzenie nr 76 /2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 18.10.2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Brzozie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020″

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian