ZARZĄDZENIE Nr 51/2017 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 27 grudnia 2017 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian