ZARZĄDZENIE NR 23/2019 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 28 lutego 2019 r. dotyczy : zmian Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian