Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzozie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian