Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 8 lutego 2019 roku dotyczy: zmian Uchwały Nr 111/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian