ZARZĄDZENIE Nr 10/2020 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 12 marca 2020 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XII/80/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian