Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian