Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
591 2017-02-09 12:32:20 Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Szczegóły
592 2017-02-09 12:27:51 Zarządzenie Nr 1/2017 dotyczy : zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017 dotyczy : zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017 Szczegóły
593 2017-02-03 10:17:01 XVIII Sesja Rady Gminy Brzozie w dniu 14 lutego 2017 r. – wtorek godz. 12:00 Szczegóły
594 2017-01-31 15:19:06 Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Brzoziu – 27.01.2017 Szczegóły
595 2017-01-19 14:17:05 Zarządzenie Nr 56/2016 w sprawie zmian Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016 w sprawie zmian Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016 Szczegóły
596 2017-01-19 14:09:37 Uchwała Nr XVII/105/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017 Szczegóły
597 2017-01-19 14:03:58 Uchwała Nr XVII/104/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2017–2023 Szczegóły
598 2017-01-19 13:59:42 Uchwała Nr XVII/103/2016 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 Szczegóły
599 2017-01-19 13:53:20 Uchwała Nr XVII/101/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017 Szczegóły
600 2017-01-19 13:32:28 Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Brzozie za rok 2016 - 17.01.2017 Szczegóły
« 1 2 3 57 58 59 60 61 62 63 66 67 68 »