Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
31 2020-02-26 11:12:37 UCHWAŁA Nr III/13/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego "Wodociągi Gminne w Brzoziu" z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Brzozie Szczegóły
32 2020-02-26 11:10:05 Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Brzozie Szczegóły
33 2020-02-26 11:07:20 UCHWAŁA NR III/11/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wytypowania przedstawicieli Gminy Brzozie do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy Szczegóły
34 2020-02-26 11:03:26 UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Brzozie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok". Szczegóły
35 2020-02-26 11:00:30 UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Szczegóły
36 2020-02-26 10:57:36 UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 23 listopada2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brzozie Szczegóły
37 2020-02-26 10:52:22 UCHWAŁA NR I /1/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Brzozie Szczegóły
38 2020-02-25 10:43:35 UCHWAŁA NR XII/81/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 Szczegóły
39 2020-02-25 10:41:34 UCHWAŁA NR VIII/61/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 27 czerwca 2019 r w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
40 2020-02-25 10:39:42 UCHWAŁA Nr VIII /60/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 74 75 76 »