Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
21 2020-02-04 10:19:02 Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną Szczegóły
22 2020-02-04 10:16:11 ZARZĄDZENIE NR 71/2019 WÓJTA GMINY BRZOZIE Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach o jednorazowe świadczenia o których mowa w art.10 ust.13 ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"( Dz.U. z 2019 poz. 473) Szczegóły
23 2020-02-04 10:14:25 ZARZĄDZENIE NR 70 /2019 WÓJTA GMINY BRZOZIE Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach świadczeń rodzinnych. Szczegóły
24 2020-02-04 10:12:06 ZA,RZĄDZENIE NR 69 /2019 WÓJTA GMINY BRZOZIE Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu „ Dobry start''. Szczegóły
25 2020-02-04 10:09:19 Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 24 września 2019 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr 111/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019 Szczegóły
26 2020-02-04 10:07:40 Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta gminy Brzozie z dnia 29 sierpnia 2019 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr 111/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019 Szczegóły
27 2020-02-04 10:05:36 Zarządzenie Nr 63 /2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnego Zespołu lnterdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Szczegóły
28 2020-02-04 10:01:46 Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzozie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucj i kultury za pierwsze półrocze 2019 roku. Szczegóły
29 2020-02-04 10:00:26 Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
30 2020-02-04 09:57:59 Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie Wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 66 67 68 »