Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-04-06 15:09:39 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok – Ewa Jabłońska - Dyrektor Samorządowego Żłobka Brzozowy gaik Szczegóły
2 2020-04-03 09:16:44 Informacja o możliwości zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
3 2020-03-31 14:57:39 ZARZĄDZENIE NR 12/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem pomieszczeń przeznaczonych na Klub Seniora Szczegóły
4 2020-03-30 15:10:00 Oświadczenie Wóta Gminy Brzozie o stanie kontroli zarządczej za 2019 roku Szczegóły
5 2020-03-30 13:06:05 ZARZĄDZENIE Nr 11/2020 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 26 marca 2020r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2019 rok. Szczegóły
6 2020-03-30 10:15:48 Petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia Szczegóły
7 2020-03-26 15:11:41 ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R. Szczegóły
8 2020-03-26 15:09:41 WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW Szczegóły
9 2020-03-26 15:05:49 WNI0SEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA Szczegóły
10 2020-03-26 15:04:12 ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA w Wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
« 1 2 3 4 74 75 76 »