Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-01-24 13:02:02 ZARZĄDZENIE Nr 28/2019 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 26 marca 2019r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2018 rok Szczegóły
2 2020-01-21 10:33:29 Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzozie Szczegóły
3 2020-01-21 09:25:48 XIII Sesja Rady Gminy Brzozie w dniu 27 stycznia (poniedziałek) 2020r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzozie Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2019r. poz.506 ze zm/ zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Brzozie w dniu 27 stycznia  (poniedziałek) 2020r.… Szczegóły
4 2020-01-13 15:06:17 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.01.2020 r. na zadanie pn. : Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Gminy Brzozie (Urząd Gminy i jednostki organizacyjne) [DG.271.1.3 .2020] Szczegóły
5 2020-01-13 15:01:40 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.01.2020 r. na zadanie pn. : Zakup i dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Gminy Brzozie (Urząd Gminy i jednostki organizacyjne) [DG.271.2.3 .2020] Szczegóły
6 2020-01-13 14:51:38 ZARZĄDZENIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020 Szczegóły
7 2020-01-08 14:59:22 UCHWAŁA NR IV/ 42 /2019 RADy GMnvy BRZoZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kapitału Ludzkiego i Partnerstwa Społecznego Rady Gminy Brzozie Szczegóły
8 2020-01-08 14:57:16 UCHWAŁA NR IV/ 41 /2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Zdrowia Rady Gminy Brzozie Szczegóły
9 2020-01-08 14:56:06 UCHWAŁA NR IV/ 40/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24stycznia 2019r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i lnnowacji Rady Gminy Brzozie Szczegóły
10 2020-01-08 14:52:31 UCHWAŁA NR IV/39 / 2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Brzozie Szczegóły
« 1 2 3 4 59 60 61 »