Uchwała Nr XVII/105/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017

  • Rodzaj aktu prawnego Ewa Piotrowicz
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVII
  • Data podjęcia (podpisania) 15.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 29.12.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.4939
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4939
  • Nr aktu prawnego XVII/105/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz.1870)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian