Uchwała Nr XVII/104/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2017–2023

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVII
  • Data podjęcia (podpisania) 15.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego XVII/104/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2017–2023
  • Podstawa prawna wydania art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian