Uchwała Nr XVII/101/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVII
  • Data podjęcia (podpisania) 15.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVII/101/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. IIa w związku z art. Il ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 856)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian