Uchwała Nr XVI/98/2016 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzozie na lata 2016 – 2023

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI
  • Data podjęcia (podpisania) 27.10.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.10.2016
  • Data wejścia w życie 27.10.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVI/98/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzozie na lata 2016 - 2023
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze Zm.) W związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (DZ.U. z 2015 r., poz. 1777)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian