Uchwała Nr XVI/93/2016 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zamieszkania posiadały na terenie Gminy Brzozie

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI
  • Data podjęcia (podpisania) 27.10.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 03.11.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.3735
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3735
  • Nr aktu prawnego XVI/93/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zamieszkania posiadały na terenie Gminy Brzozie
  • Podstawa prawna wydania art. 17 ust.1 pkt 3, art. 18 ust.1, 2, art. 96 ust. 1, 2 i 4, art.97 ust. 1 i 5, art. 101 ust. 1, 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze Zm.), w Związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. Z 2016 r. poz. 446)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian