UCHWAŁA NR IV/39 / 2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Brzozie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian