UCHWAŁA NR IV/38/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Brzozie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian