UCHWAŁA NR III/11/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wytypowania przedstawicieli Gminy Brzozie do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian