Sesja Rady Gminy Brzozie on-line

Transmisja na żywo z obrad Rady Gminy Brzozie

Link do transmisji

Archiwum nagrań sesji:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na Sesji Rady Gminy Brzozie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brzozie, z siedzibą w 87-313 Brzozie 50, e-mail: ug[dot]brzozie[at]brzozie[dot]pl, tel. +48 56 49 129 13;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Marcjan Biegaj, e-mail: iod[at]brzozie[dot]pl
  • w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Gminy Brzozie, Pani/Pana dane osobowe (wizerunek, barwa głosu oraz dane w wypowiedzi uczestników sesji) przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu (Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym) – stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty” – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku, barwy głosu oraz przekazanych poprzez wypowiedzi uczestników sesji Rady Gminy w Brzoziu danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U.2018.1330)  i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brzoziu;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  • ma Pani/Pan prawo do informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich  i uzyskania ich kopii oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W odniesieniu do danych osobowych upublicznionych na stronach internetowych istnieje możliwość usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania jedynie w ograniczonym zakresie;
  • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>