Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Uchwała Nr XIII/87/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 27.01.2020 r w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Klub Senior+” na terenie Gminy Brzozie 14:41 20-02-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie z dnia 12.02.2020r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy – ogłasza publiczny II nieograniczony przetarg ustny (Iicytację) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości nierolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 14:28 20-02-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGWWP w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego – studni głębinowej S1, służącej ujmowaniu wód z osadów czwartorzędowych, zlokalizowanej w miejscowości Wielkie Leźno, na działce o numerze ewid.113/7 obręb ewid. nr 0010 Wielkie Leźno, gm. Brzozie, pow. brodnicki 14:10 20-02-2020 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług cateringowych (przygotowanie posiłków) dla 16 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia uczęszczających do samorządowego żłobka ”Brzozowy gaik” w Brzoziu, 87-313 Brzozie , Brzozie 51 C, Filia w Jajkowie 11 B, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalny program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014- 2020 ” [ZP.271.1-2.2020]] 21:39 18-02-2020 Artykuł Szczegóły
OBWIESZCZENIE ws. pisma z 11.02.2020 r. znak: IGR-II.7820.1.24.2019 dot. uzupełnienia treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do 28 lutego 2020 r. a także o przedłużeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie terminu rozpatrzenia wniosku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15. Etap 1 11:47 17-02-2020 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług cateringowych (przygotowanie i dostawę posiłków) dla 16 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia uczęszczających do samorządowego żłobka ”Brzozowy gaik” w Brzoziu, 87-313 Brzozie , Brzozie 51 C, Filia w Jajkowie 11 B, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalny program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014- 2020 ” [ZP.271.1-1.2020]] 11:38 17-02-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze dyrektora Samorządowego Żłobka „Brzozowy gaik” w Brzoziu 11:41 12-02-2020 Artykuł Szczegóły
OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko opiekuna/opiekunki w Samorządowym Żłobku „Brzozowy gaik w Brzoziu” 15:44 11-02-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 3 /2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Samorządowego żłobka „ Brzozowy gaik” w Brzoziu 13:44 11-02-2020 Artykuł Szczegóły
XIV Sesja Rady Gminy Brzozie w dniu 17 lutego 2020 r. 12:42 11-02-2020 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 67 68 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>