Numery telefonów

Urząd Gminy w Brzoziu

Stanowisko Imię i Nazwisko Numer telefonu
Wójt Danuta Kędziorska-Cieszyńska tel. 56 49 129 12
Zastępca Wójta Tomasz Mażutis tel. 56 49 129 14
Skarbnik Gminy Ewa Piotrowicz tel. 56 49 129 19
fax 56 49 129 20
Kierownik USC Marianna Murawska tel. 56 49 129 18
Samodzielne stanowiska
Podinspektor ds. kadrowych, organizacyjnych i obsługi sekretariatu Anna Żabińska tel./fax 56 49 129 10
Kierownik Wydziału oświaty, kultury i sportu Justyna Nizgorska tel./fax 56 49 129 10
Inspektor ds. działalności gospodarczej, zdrowia, promocji gminy, turystyki, spraw administracyjno-gospodarczych, ochrony przeciwpożarowej, sprawy osób uzależnionych – GKRPA Małgorzata Lendzionowska tel./fax 56 49 129 17
Inspektor ds. obrony cywilnej, obronności, spraw  wojskowych, zarządzania  kryzysowego Krzysztof Żebrowski tel. 56 49 129 17
Inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego, ochrony środowiska, rolnictwa, mienia komunalnego. Maciej Kaniewski tel. 56 49 129 16
Radca Prawny Dariusz Chyła tel. 56 49 129 23
Informatyk / Inspektor Ochrony Danych Marcjan Biegaj tel. 56 49 129 14
Referat finansowo-księgowy
Inspektor ds. wymiaru podatków i obsługi rady gminy Barbara Biniecka tel. 56 49 129 26
Samodzielny referent ds. poboru podatków i opłat lokalnych Danuta Gruźlewska tel. 56 49 129 26
Podinspektor ds. obsługi kasy Beata Apczyńska tel. 56 49 129 26
Inspektor ds. księgowości Barbara Czepek tel. 56 49 129 21
Inspektor ds. księgowości budżetowej Wiesława Natkowska tel. 56 49 129 22
Inspektor ds. księgowości Marta Jackowska tel. 56 49 129 21
Inspektor ds. księgowości i archiwum Dorota Ewertowska tel. 56 49 129 22
Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi, zamówień publicznych Katarzyna Sokalska-Lebiedziewska tel. 56 49 129 16
Podinspektor ds. dróg, budownictwa i inwestycji Marcin Wrzosek tel. 56 49 129 29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu
Kierownik GOPS Anna Raczkowska tel./fax 56 49 129 25
Specjalista pracy socjalnej, dodatki mieszkaniowe i energetyczne Marzena Lewandowska tel. 56 49 129 24
Specjalista pracy socjalnej Arleta Skowrońska tel./fax 56 49 129 25
Straszy pracownik socjalny, fundusz alimentacyjny stypendia szkolne Sabina Otka tel. 56 49 129 24
Starszy pracownik socjalny, zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie Edyta Karbowska tel./fax 56 49 129 15
Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych, Karta Dużej Rodziny Marta Kalinowska tel./fax 56 49 129 15
Asystent rodziny Dorota Piekalska tel. 56 49 129 25
Główny Księgowy Wiesława Natkowska tel. 56 49 129 22


Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne w Brzoziu”

Stanowisko Imię i Nazwisko Numer telefonu
Kierownik Wojciech Rutkowski tel./fax 56 49 129 29

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu

Stanowisko Imię i Nazwisko Numer telefonu
Kierownik Mariola Hark tel. 56 49 129 28

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>