Konsultacje społeczne – Program Rewitalizacji Gminy Brzozie na lata 2016 -2023

Wszystkich zainteresowanych Programem Rewitalizacji Gminy Brzozie na lata 2016 -2023 zachęcamy do zapoznania się z treścią projektowanego dokumentu i uczestnictwa w konsultacjach społecznych , które odbędą się w dniach od 12.02.2018 r. do 28.02.2018 r.

Z treścią projektu Programu Rewitalizacji Gminy Brzozie na lata 2016-2023 można zapoznać się:

  • W Urzędzie Gminy Brzozie pok. nr 7, w godzinach pracy urzędu,
  • Na stronie internetowej Gminy Brzozie w zakładce „Gminy Program Rewitalizacji 2016-2023”

Uwagi i wnioski do projektu Programu Rewitalizacji można składać za pomocą załączonego formularza konsultacyjnego:

  • drogą elektroniczną na adres: ug[dot]brzozie[at]brzozie[dot]pl
  • drogą korespondencyjną na adres : Urząd Gminy Brzozie, 87-313 Brzozie 50 z dopiskiem „Rewitalizacja Gminy Brzozie” (liczy się data wpływu),
  • bezpośrednio w Urzędzie Gminy Brzozie pok. nr 7, od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30 do godz. 14:30 w terminie do 28.02.2018r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian