Konsultacje społeczne – Program Rewitalizacji Gminy Brzozie na lata 2016-2023

Wszystkich zainteresowanych  Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Brzozie na lata 2016 -2023

zachęcamy do zapoznania się z treścią projektowanego dokumentu i uczestnictwa w konsultacjach społecznych, które odbędą się w dniach od 13.08.2018 r. do 24.08.2018 r.

 Z treścią projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzozie na lata 2016-2023 można zapoznać się:

  • Urzędzie Gminy Brzozie pok. nr 7, w godzinach pracy urzędu,
  • Na stronie internetowej Gminy Brzozie w zakładce „Lokalny Program Rewitalizacji 2016-2023

Uwagi i wnioski do projektu Programu Rewitalizacji można składać za pomocą załączonego formularza konsultacyjnego:

  • drogą elektroniczną na adres: ug[dot]brzozie[at]brzozie[dot]pl
  • drogą korespondencyjną na adres : Urząd Gminy Brzozie87-313 Brzozie 50 z dopiskiem „Rewitalizacja Gminy Brzozie” (liczy się data wpływu),
  • bezpośrednio w Urzędzie Gminy Brzozie pok. nr 7, od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30 do godz. 14:30 w terminie do 20.08.2018r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian