IX Sesja Rady Gminy Brzozie w dniu 8 sierpnia 2019 r. tj. czwartek o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzozie

IX Sesja Rady Gminy Brzozie w dniu 8 sierpnia 2019 r. tj czwartek o godz.11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzozie

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji  oraz stwierdzenie quorum.
  2.  Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu  z  VIII Sesji  Rady Gminy Brzozie z dnia 27 czerwca  2019 r.
  4. Zgłaszanie wniosków przez radnych.
  5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie    uzgodnienia projektu uchwały w sprawie    Górznieńsko-Lidzbarskiego  Parku  Krajobrazowego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2019-2026.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany uchwały Nr  III/10 /2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie  na rok 2019.
  8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
  9. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i mieszkańców
  10. Zakończenie  obrad IX Sesji  Rady Gminy Brzozie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian