Zarządzenia Wójta – 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.03.2020 ZARZĄDZENIE NR 12/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem pomieszczeń przeznaczonych na Klub Seniora Szczegóły
Artykuł 30.03.2020 ZARZĄDZENIE Nr 11/2020 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 26 marca 2020r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 18.03.2020 ZARZĄDZENIE Nr 10/2020 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 12 marca 2020 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XII/80/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 ZARZĄDZENIE NR 9/2020 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 5 marca 2020 r. dotyczy : zmian Uchwały Nr XII/80/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 5.03.2019 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze dyrektora Samorządowego Żłobka „Brzozowy gaik” w Brzoziu Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Zarządzenie Nr 3 /2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Samorządowego żłobka „ Brzozowy gaik” w Brzoziu Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzozie Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020 Szczegóły