Zarządzenia Wójta – 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.01.2020 Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 27.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – lnspektor ds. rolnictwa, turystyki i pozyskiwania środków zewnętrznych Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 12.12.2019 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 12.12.2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Brzozie w sprawie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i środków obrony cywilnej zdeponowany Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Brzozie w sprawie wprowadzenia do realizacji zadań w zakresie powszechnej samoobrony ludności na terenie gminy Brzozie.pdf Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Brzozie z dni 4 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielom Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie nr 76 /2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 18.10.2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Brzozie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020″ Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 27.09.2019 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. dróg, budownictwa i inwestycji Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 66/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 6 września 2019 r. w sprawie udziału w przeprowadzeniu powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „KOBRA-19-BRODNICA” we współdziałaniu z siłami ratowniczymi powiatu brodnickiego Szczegóły