Zarządzenia Wójta – 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.02.2020 Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 2 grudnia 2019 r w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony lnformacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 25 listopada 2019 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr 111/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019. Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fiizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy w Brzoziu, a także określenia wzorów prowadzonego wykazu osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych oraz oświadczeń, zaświadczeń i upoważnień wdawanych przy uzyskaniu dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy w Brzoziu. Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 ZARZĄDZENIE NR 85/2019 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie opracowania planów operacyjnego funkcjonowania gminy Brzozie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 15 listopada 2019 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr 111/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 ZARZĄDZENIE NR 83/2019 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Brzozie na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy w Brzoziu z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2020 – 2028 Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 31 października 2019 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr 111/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 11 października 2019 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr 111/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 ZARZĄDZENIE NR 74/2019 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 4 października 2019 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Brzozie Szczegóły