Zarządzenia Wójta – 2017

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.05.2017 Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie powołania nowego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzoziu Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzoziu Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do komisji konkursowej, której zadaniem będzie wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzoziu oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielom Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 Zarządzenie Nr 10/2017 dotyczy : zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 Zarządzenie Nr 8/2017 dotyczy : zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 Zarządzenie Nr 5/2017 dotyczy : zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017 Szczegóły