Zarządzenia Wójta – 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.01.2018 ZARZĄDZENIE Nr 51/2017 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 27 grudnia 2017 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Brzozie z dnia 10 października 2017r. w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczenia i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Brzozie z dnia 6 października 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Brzozie z dnia 4 września 2017r. w sprawie Regulaminu Komisji Przetargowej Na Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 45/2017 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Brzozie na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Brzozie z dnia 10 Iistopada 2017 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwa]enia Wie]oletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2018 -2026 Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 ZARZĄDZENIE Nr 41/2017 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 30 października 2017 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 ZARZĄDZENIE Nr 39/2017 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 10 października 2017 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 ZARZĄDZENIE Nr 34/2017 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 4 września 2017 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 29/2017 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 11 lipca 2017r. zmieniające Uchwałę Nr XVII/104/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2017–2023 Szczegóły