Powyżej 30.000 EURO

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.08.2019 [Unieważnione] Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 5 548 000 euro na: „Adaptacja części przedszkola na Żłobek w miejscowości Jajkowo” Szczegóły
Artykuł 29.07.2019 Przetarg nieograniczony na: „Adaptacja części budynku po Gimnazjum na Żłobek oraz Klub Seniora” Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 [Rozstrzygnięte] Przetarg nieograniczony na: Budowa pomostów nad jeziorami na terenie Gminy Brzozie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020″ Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 [Unieważniony] Przetarg nieograniczony – „Budowa Pomostów nad jeziorami na terenie Gminy Brzozie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020” Szczegóły
Artykuł 11.12.2018 Przetarg nieograniczony na: „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni szkół i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzozie” Szczegóły
Artykuł 03.12.2018 Zapytanie ofertowe na przygotowanie, dostawę i wydawanie posiłków obiadowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Brzozie na okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Przetarg nieograniczony na „Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego 4×4 z zabudowa kontenerową dla OSP Brzozie” Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 Przetarg nieograniczony na: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzozie od 10 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.” Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Przetarg nieograniczony na: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzozie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.” – [unieważniony] Szczegóły
Artykuł 27.11.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wlk Leźno i Małe Leźno Szczegóły