Zamówienia publiczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.11.2019 [Rozstrzygnięte] ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.11.2019 r. na zadanie pn. : Zakup i dostawa asortymentu hydraulicznego na potrzeby adaptacji części pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w Brzoziu nr 51c, 87-313 Brzozie na Żłobek DG.271.14.3.2019 Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 [Rozstrzygnięte] 2019-11-12 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.11.2019 r – Zakup i dostawa zestawów inkasenckich WG.271.1.2019 Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 [Rozstrzygnięte] ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.10.2019r – Zakup, dostawa i montaż stolarki budowlanej na potrzeby Żłobka w Brzoziu – okna i drzwi (DG.271.13.3.2019) Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 [Rozstrzygnięte] ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.10.2019r – Zakup, dostawa i montaż stolarki budowlanej na potrzeby Klubu Seniora w Brzoziu – okna i drzwi (DG.271.12.3.2019) Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 [Rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2019 r. nr IE.271.4.2019 pn. „Dostawa kruszywa łamanego na potrzeby remontu dróg gminnych” Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 [Rozstrzygnięte] ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.10.2019r. na zadanie pn.: Zakup i dostawa asortymentu elektrycznego na potrzeby wykonania instalacji elektrycznych w żłobku w budynku użyteczności publicznej (po Gimnazjum) w Brzoziu nr 51c, 87-313 Brzozie (DG.271.11.3.2019) Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 [Rozstrzygnięte] Polska Cyfrowa – Zapytanie ofertowe na realizację usługi cateringu (I.271.4.2019) Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 [Rozstrzygnięte] ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.09.2019r. na zadanie pn. : Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jajkowie o pow. 336 m2 oraz wymiana opierzenia (rynny, rury) wraz z materiałem Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 [Rozstrzygnięte] ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.09.2019r. na zadanie pn. : Zakup, dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Klubu Senior+ w Brzoziu – urządzenia treningowe Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 [Unieważnione] ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.09.2019r. na zadanie pn.: Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jajkowie o pow. 336 m2 oraz wymiana opierzenia (rynny, rury) wraz z materiałem Szczegóły