Zamówienia publiczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.06.2019 Zapytanie ofertowe z dnia 26.06.2019 r. dotyczące wyłonienia 2 instruktorów do przeprowadzenia szkoleń w 4 modułach tematycznych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.06.2019r. na zadanie pn. : Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum w Brzoziu na utworzenie Klubu Seniora Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Przetarg nieograniczony na: Budowa pomostów nad jeziorami na terenie Gminy Brzozie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020″ Szczegóły
Artykuł 29.05.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29.05.2019r. – Zakup, dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Klubu Senior+ w Brzoziu – stół bilardowy, stolik piłkarski Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.05.2019r. – zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby Klubu Senior + w Brzoziu – zestawy komputerowe Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.05.2019r. – zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby Klubu Senior + w Brzoziu – sprzęt AGD Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.05.2019r. – zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby Klubu Senior + w Brzoziu – meble Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE – Budowa i doposażenie placu zabaw na terenie Gminy Brzozie w Wielkim Leźnie, działka nr 127/1 i 128/1 Szczegóły