Do 30.000 EURO

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.10.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.10.2019r. na zadanie pn.: Zakup i dostawa asortymentu elektrycznego na potrzeby wykonania instalacji elektrycznych w żłobku w budynku użyteczności publicznej (po Gimnazjum) w Brzoziu nr 51c, 87-313 Brzozie Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Polska Cyfrowa – Zapytanie ofertowe na realizację usługi cateringu (I.271.4.2019) Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 [Rozstrzygnięte] ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.09.2019r. na zadanie pn. : Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jajkowie o pow. 336 m2 oraz wymiana opierzenia (rynny, rury) wraz z materiałem Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 [Rozstrzygnięte] ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.09.2019r. na zadanie pn. : Zakup, dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Klubu Senior+ w Brzoziu – urządzenia treningowe Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 [Unieważnione] ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.09.2019r. na zadanie pn.: Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jajkowie o pow. 336 m2 oraz wymiana opierzenia (rynny, rury) wraz z materiałem Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 [Unieważnione] ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.09.2019r. na zadanie pn. : Zakup, dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Klubu Senior + w Brzoziu – urządzenia treningowe Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Zapytanie ofertowe pn. „Zmiana części użytkowania części budynku Gimnazjum – roboty elektryczne” Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE pn. „Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej w miejscowości Jajkowo” Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Zapytanie ofertowe na „Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Brzozie w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych” Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 Zapytanie ofertowe pn. „Dostawa kruszywa łamanego na potrzeby remontu dróg gminnych” Szczegóły