Do 30.000 EURO

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.01.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.01.2020 r. na zadanie pn. : Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Gminy Brzozie (Urząd Gminy i jednostki organizacyjne) [DG.271.1.3 .2020] Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.01.2020 r. na zadanie pn. : Zakup i dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Gminy Brzozie (Urząd Gminy i jednostki organizacyjne) [DG.271.2.3 .2020] Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa oleju napędowego ON i benzyny (benzyna bezołowiowa 95, 98) na potrzeby Gminy Brzozie [DG.271.15.3.2019] Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wyposażenia żłobka realizowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 [ZP.271.1.-6.2019] Szczegóły
Artykuł 06.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.12..2019r. na zadanie pn.: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby personelu żłobka w Gminie Brzozie w ramach Resortowego programu rozwoju infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 [ZP.271.1.-5.2019] Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.12.2019 na zadanie pn „Świadczenia medyczne w zakresie medycyny pracy” [ORK.271.4.2019] Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.12.2019 na zadanie pn „Świadczenie usług w zakresie BHP i P.POŻ. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [ORK.27 l .3 .2019] Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wyposażenia żłobka realizowane w ramach projektu pn. Żłobki w Gminie Brzozie ! współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalny program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [ZP.271.1.4.2019] Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 [Rozstrzygnięte] ZAPYTANIE OFERTOWE – Przygotowanie, dostawa posiłków obiadowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Brzozie na okres od 02.01.2020r. do 31.12.2020 r. [GOPS.331.1.2019] Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 [Unieważnione] ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.11.2019 r. na zadanie pn. Kompleksowe usługi w zakresie BHP i P.POŻ. [ORK.271.1.2019] Szczegóły