Zamówienia publiczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.02.2020 Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług cateringowych (przygotowanie posiłków) dla 16 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia uczęszczających do samorządowego żłobka ”Brzozowy gaik” w Brzoziu, 87-313 Brzozie , Brzozie 51 C, Filia w Jajkowie 11 B, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalny program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014- 2020 ” [ZP.271.1-2.2020]] Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług cateringowych (przygotowanie i dostawę posiłków) dla 16 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia uczęszczających do samorządowego żłobka ”Brzozowy gaik” w Brzoziu, 87-313 Brzozie , Brzozie 51 C, Filia w Jajkowie 11 B, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalny program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014- 2020 ” [ZP.271.1-1.2020]] Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.01.2020 na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie BHP” [ORK.271.1.2020] Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.01.2020 r. na zadanie pn. : Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Gminy Brzozie (Urząd Gminy i jednostki organizacyjne) [DG.271.1.3 .2020] Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.01.2020 r. na zadanie pn. : Zakup i dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Gminy Brzozie (Urząd Gminy i jednostki organizacyjne) [DG.271.2.3 .2020] Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa oleju napędowego ON i benzyny (benzyna bezołowiowa 95, 98) na potrzeby Gminy Brzozie [DG.271.15.3.2019] Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wyposażenia żłobka realizowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 [ZP.271.1.-6.2019] Szczegóły
Artykuł 06.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.12..2019r. na zadanie pn.: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby personelu żłobka w Gminie Brzozie w ramach Resortowego programu rozwoju infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 [ZP.271.1.-5.2019] Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.12.2019 na zadanie pn „Świadczenia medyczne w zakresie medycyny pracy” [ORK.271.4.2019] Szczegóły