Zamówienia publiczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wyposażenia żłobka realizowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 [ZP.271.1.-6.2019] Szczegóły
Artykuł 06.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.12..2019r. na zadanie pn.: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby personelu żłobka w Gminie Brzozie w ramach Resortowego programu rozwoju infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 [ZP.271.1.-5.2019] Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.12.2019 na zadanie pn „Świadczenia medyczne w zakresie medycyny pracy” Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.12.2019 na zadanie pn „Świadczenie usług w zakresie BHP i P.POŻ. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [ORK.27 l .3 .2019] Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wyposażenia żłobka realizowane w ramach projektu pn. Żłobki w Gminie Brzozie ! współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalny program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [ZP.271.1.4.2019] Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 [Rozstrzygnięte] ZAPYTANIE OFERTOWE – Przygotowanie, dostawa posiłków obiadowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Brzozie na okres od 02.01.2020r. do 31.12.2020 r. [GOPS.331.1.2019] Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 [Unieważnione] ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.11.2019 r. na zadanie pn. Kompleksowe usługi w zakresie BHP i P.POŻ. [ORK.271.1.2019] Szczegóły
Artykuł 13.11.2019 [Rozstrzygnięte] ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.11.2019 r. na zadanie pn. : Zakup i dostawa asortymentu hydraulicznego na potrzeby adaptacji części pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w Brzoziu nr 51c, 87-313 Brzozie na Żłobek DG.271.14.3.2019 Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 [Rozstrzygnięte] 2019-11-12 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.11.2019 r – Zakup i dostawa zestawów inkasenckich WG.271.1.2019 Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 [Rozstrzygnięte] ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.10.2019r – Zakup, dostawa i montaż stolarki budowlanej na potrzeby Żłobka w Brzoziu – okna i drzwi (DG.271.13.3.2019) Szczegóły