Zamówienia publiczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.08.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE pn. „Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej w miejscowości Jajkowo” Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 5 548 000 euro na: „Adaptacja części przedszkola na Żłobek w miejscowości Jajkowo” Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Zapytanie ofertowe na „Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Brzozie w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych” Szczegóły
Artykuł 29.07.2019 Przetarg nieograniczony na: „Adaptacja części budynku po Gimnazjum na Żłobek oraz Klub Seniora” Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 Zapytanie ofertowe pn. „Dostawa kruszywa łamanego na potrzeby remontu dróg gminnych” Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Zapytanie ofertowe pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080306C Wielki Głęboczek – Mały Głęboczek – Brzozie od km 4+330 do km 5+295 – powierzchniowe utrwalenie nawierzchni” Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Zapytanie ofertowe pn. „Dostawa materiałów budowlanych do wykonania chodnika w miejscowości Brzozie” Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Zapytanie ofertowe z dnia 09.07.2019 r. dotyczące wyłonienia instruktora do przeprowadzenia szkoleń w 4 modułach tematycznych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Zapytanie ofertowe z dnia 26.06.2019 r. dotyczące wyłonienia 2 instruktorów do przeprowadzenia szkoleń w 4 modułach tematycznych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.06.2019r. na zadanie pn. : Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum w Brzoziu na utworzenie Klubu Seniora Szczegóły