Uchwały Rady Gminy – 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/91/2020 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych. Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 UCHWAŁA Nr XIII/89/2020 RADY GMINY BRZOZlE z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/62/2004 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 marca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 Uchwała nr XIV/92/2020 Rady Gminy w Brzoziu z dnia 17 Iutego 2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIll/83/2020 Rady Gminy w Brzoziu z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt 1 maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku „Brzozowy gaik” w Brzoziu Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 UCHWAŁA Nr XIII/88/2020 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Uchwała Nr XIII/87/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 27.01.2020 r w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Klub Senior+” na terenie Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Uchwała Nr XIII/90/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 27.01.2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Uchwała nr XIII/86/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Uchwała nr XIII/85/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym – nagroda Wójta Gminy Brzozie, formy oraz trybu postępowania w sprawach jej udzielania. Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Uchwała nr XIII/84/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzozie. Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Uchwała nr XIII/83/2020 Rady Gminy w Brzoziu z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku „Brzozowy gaik” w Brzoziu Szczegóły