Uchwały Rady Gminy – 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.02.2019 UCHWAŁA NR IV/42/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kapitału Ludzkiego i Partnerstwa Społecznego Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 UCHWAŁA NR IV/41/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska i Zdrowia Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 UCHWAŁA NR IV/40/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i lnnowacji Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 UCHWAŁA NR IV/39/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 UCHWAŁA NR IV/38/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 UCHWAŁA NR IV /37/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 UCHWAŁA NR IV/23/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019 Szczegóły