Uchwały Rady Gminy – 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.01.2020 UCHWAŁA NR IV/ 42 /2019 RADy GMnvy BRZoZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kapitału Ludzkiego i Partnerstwa Społecznego Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 UCHWAŁA NR IV/ 41 /2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Zdrowia Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 UCHWAŁA NR IV/ 40/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24stycznia 2019r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i lnnowacji Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 UCHWAŁA NR IV/39 / 2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 UCHWAŁA NR IV/38/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 UCHWAŁA NR IV /37/ 2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 UCHWAŁA NR IV /36/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 UCHWAŁA Nr IV/35/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 UCHWAŁA NR IV/ 34/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zembrze Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 UCHWAŁA NR IV/ 33/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wielki Głęboczek Szczegóły