Uchwały Rady Gminy – 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.01.2019 UCHWAŁA NR XXXI/188/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 UCHWAŁA NR XXX/187/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 UCHWAŁA NR XXX/185/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 UCHWAŁA NR XXX/184/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 UCHWAŁA NR XXVIII/177/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzozie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 UCHWAŁA NR XXVIII/175/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 UCHWAŁA NR XXVIII/174/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 UCHWAŁA NR XXVIII/171/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/130/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 UCHWAŁA NR XXVIII /176/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 UCHWAŁA NR XXVI/161/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018 Szczegóły