Uchwały Rady Gminy – 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.01.2018 UCHWAŁA NR XXV/157/2017 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 UCHWAŁA NR XXV/155/2017 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2018–2026 Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 UCHWAŁA NR XXV/154/2017 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 15 grudnia 2017r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018. Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 UCHWAŁA NR XXIV/153/2017 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zembrze Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 UCHWAŁA NR XXIV/152/2017 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielki Głęboczek Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 UCHWAŁA NR XXIV/151/2017 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielkie Leźno Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trepki Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 UCHWAŁA NR XXIV/149 /2017 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świecie Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 UCHWAŁA NR XXIV/148/2017 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sugajno Szczegóły